Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Đất
Ngang: Dài:
Hướng: Phòng:
Diện Tích:2517.7
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 2517.7
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Ngang:
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Đất

Call Now