Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Đất
Ngang: 15,6m Dài:
Hướng: Phòng:
Diện Tích:Diện tích: 1222m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: Diện tích: 1222m2
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Ngang: 15,6m
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Đất

Call Now