Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ đỏ
Nhu cầu: , Loại:
Ngang: Dài:
Hướng: Phòng:
Diện Tích:DT: 2.700m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: DT: 2.700m2
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Ngang:
Pháp lý: Sổ đỏ
Nhu cầu: ,
Loại:

Call Now