Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Đất
Ngang: 22m Dài: 60m
Hướng: Phòng:
Diện Tích:Diện tích: 1300m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: Diện tích: 1300m2
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Ngang: 22m
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Đất
Dài: 60m

Call Now