Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , , , Loại:
Ngang: Dài:
Hướng: Phòng:
Diện Tích:Diện tích: 2257m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: Diện tích: 2257m2
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Ngang:
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , , ,
Loại:

Call Now