Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ đỏ
Nhu cầu: , Loại: Đất
Ngang: Dài:
Hướng: Phòng:
Diện Tích:DT: 1442m2 (18x90)
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: DT: 1442m2 (18x90)
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Ngang:
Pháp lý: Sổ đỏ
Nhu cầu: ,
Loại: Đất

Call Now