Phòng ngủ: Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: , Loại: Đất
Ngang: 40m Dài: 46m
Hướng: Phòng:
Diện Tích:Diện tích: 1775m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: Diện tích: 1775m2
Phòng ngủ:
Phòng wc:
Ngang: 40m
Pháp lý: Sổ hồng
Nhu cầu: ,
Loại: Đất
Dài: 46m

Call Now